Recent nieuws

Hieronder vind je het meest recente nieuws over alles wat er gebeurt binnen Denderbelle.


Wat is de Sint Martinusparochie?

Onze Sint Martinusparochie maakt al een tijdje deel uit van de grotere parochiale eenheid van de Mariaparochie Buggenhout-Lebbeke. Toch leeft het erfgoed van Sint Martinus meer dan ooit, door de opening van de Europese Martinusroute die over Belle loopt. Inderdaad, we zijn  via St.- Martinus gelinkt aan de internationale Route  GR 128 en we hebben contacten met St.-Martinus Beveren en St.- Martinus Utrecht. We werken met de gemeente , de erfgoedcel, de provincie en Europa aan ons St. -Martinuserfgoed. Ons “Sintemettenshuyseken” staat terug te blinken. We kunnen er alleen maar blij van worden!

We zouden Sint-Maartens naamfeest op 11 november ook kunnen vieren   onder de slogan : “Feest van het delen”, een  slogan die verwijst naar het kinderfeest maar die ook staat voor solidariteit en gemeenschapsvorming. Delen doe je immers met anderen. Het belang van delen  komt voor in alle wereldreligies en maakt van Sint Maarten een universeel symbool van verbinding en solidariteit.

Kerk Denderbelle

Het is de moeite waard deze slogan“Feest van het delen” ook  te laten leven in onze gemeenschap, het geeft ons meteen een verbondenheid met europese St -Martinusparochieën.

Denderbelle

Ons “Belle” is sedert 1976 gefusioneerd met Lebbeke en Wieze. De gemeentegrenzen zijn dus verlegd, tal van nieuwe bewoners zijn zich hier komen vestigen  en het verenigingsleven heeft een flinke afslanking doorgemaakt door een ander bewonersprofiel, met andere verwachtingen en behoeften. Het is evenwel een blijvende bekommernis om iedere Bellenaar te blijven bereiken en het sociaal contact dat in onze gemeenschap altijd zeer sterk is geweest, te blijven stimuleren.  Sociaal contact zit in onze genen en wetenschappelijk onderzoek leert dat het ons gezond houdt.

Denderbelle.be

Sociale media zijn de nieuwe hype, zij vormen de verbindingen tussen mensen. Ook in Belle willen we mee zijn met deze trend. Het is onze manier om het aanbod van verenigingen  in Belle en  daarbuiten bekend te maken en de verbindingen tussen de Bellenaars en verder, mogelijk te maken. Al wie daar wil aan meewerken, nodigen we graag uit zich kenbaar te maken. Ieder engagement is welkom, berichten/vragen  die je wil delen kunnen aan onze webmaster worden gericht.

Een brokje geschiedenis

De Sint-Martinuskerk is een van de geklasseerde monumenten die onze parochie rijk is. Ons kerkgebouw heeft al een hele geschiedenis achter de rug. Al in 1227 is er immers sprake van de parochie Denderbelle en in 1232 wordt melding gemaakt van een pastoor en het ontvangen van tienden(belastingsgeld) voor de kerk. In 1433 verschanst Jan Utenzwane zich in de kerk om te ontsnappen aan de vervolging, ingesteld op gezag van  de Franse koning.

Vooral de Calvinisten hebben in 1572 een zware ravage aangericht, enkel het koor blijft overeind.  Dit kerkkoor, het huidig oudste gedeelte, dateert van 1539. Nadien is de kerk nog verschillende keren verbouwd. Eerst was het een kruiskerk. Dit verklaart meteen waarom onze kerk zo’n dikke pilaren heeft, dit waren vroeger de buitenmuren waar men nadien openingen heeft in gemaakt om de kerk en de zijbeuken te vergroten. Deze vergroting was noodzakelijk omdat de Belse bevolking aangroeide (van 290 pratikerenden in 1469 tot 1162 pratikerenden  in 1846). De kerk ondergaat de laatste vergroting (achteraan waar nu het orgel staat) in 1896. De diefstallen, die diverse overheersers hebben gepleegd, hebben ook mooie kerkschatten doen verdwijnen. Nochtans heeft de Belse bevolking steeds het kerkelijk patrimonium beschermd. Het meest markante voorbeeld is wel de sabotage van de openbare verkoop van de kerkelijke goederen, door de toenmalige burgemeester, tijdens de Franse revolutie.

Sommigen vragen zich af waarom de kerk zo apart staat en niet centraal in het dorp ligt. Dit heeft te maken met het feit dat toen de kerk werd gebouwd, zij ingeplant werd op de kruising van een weg komende van Brabant, een weg die Aalst en Dendermonde verbond en een doorwaadbare plaats door de Dender, vlak bij de toenmalige burcht: “Hof Ter Belle”. Het dorpsplein had een markt of handelsfunctie. Doorheen de tijd is het wad en veer zijn economisch belang verloren.

Tot op vandaag speelt het kerkgebouw een belangrijke rol in het leven van vele Bellenaars en ook al komen ze niet meer wekelijks samen, toch blijft het een verzamelplaats op belangrijke momenten van hun leven.  In elk geval, moesten de stenen kunnen spreken, zouden zij de geschiedenis kunnen vertellen van vele Belse families en voorvaderen.