Kerkfabriek St.-Martinus

Ingezonden door admin op 5 december, 2010 - 21:03

Contactperso(o)n(en) :
Kris Beeckman, voorzitter, Bertstraat 3, 052/41.28.74
e-mail:  kris.beeckman1@telenet.be

Josse De Nil, secretaris, Meerskant 24, 052/41.26.23

Wilfried Huttener,  schatbewaarder, Dries 27, 052/41.20.87

Doelstellingen:
Een raad (om de 6 jaar herkiesbaar) van 5 verkozen personen  zijn belast met de zorg voor de onroerende goederen (kerk & pastorie ed.),  het onderhoud en de restauratie van het kunstpatrimonium.  Zij beheren de inkomsten en de uitgaven en de materiële behoeften nodig voor de eredienst in onze parochie.