OKRA

Ingezonden door admin op 7 december, 2010 - 18:32

Contactperso(o)n(en) :

 • Frans Van Geet, voorzitter, Meerskant 1, 052/41.03.13, fransvangeet@telenet.be
 • Hilde Van Goethem, secretaris, Populierenstraat 17A, 9280 Wieze, 053/70.40.18, hildevangoethem@skynet.be

Doelstellingen:

Okra is een Vlaamse socio-culturele beweging die ervoor ijvert gepensioneerden een gezond, aangenaam, creatief en zinvol leven te bezorgen door het organiseren van plaatselijke en verbondelijke activiteiten met verschillende functies.

Doelgroep:

Gepensioneerden.

Activiteiten:

Er zijn regelmatige ontmoetingsmomenten via de algemene vergaderingen.
We denken aan vorming door voordrachten en gespreksnamiddagen i.v.m. seniorenproblemen.
Er wordt gezorgd voor nuttige en ook gezonde vrijetijdsbesteding zoals de wekelijkse hobby en herhalingen van het zangkoor maar ook petanque, fietstochten, wandelingen en daguitstappen staan op het programma.
Met het verbond Dendermonde is er ook de mogelijkheid deel te nemen aan de Seniorenacademie met computer- en taalcursussen, muziek beluisteren, toneel- en museumbezoek, reizen enz .
Ook onze mensen in de rusthuizen en onze zieken worden niet vergeten

Kalender 2015: 
          - Jaarprogramma: hier en hier

Speciale vermeldingen:

 

 • Wil je samen met anderen van je pensioenleeftijd een zinvolle tijd maken en meer vernemen
  over OKRA op onze parochie neem dan contact op met één van de bestuursleden of met de
  voorzitter Frans Van Geet.
 • OKRA petanqueclub : Iedere dinsdag om 14 uur spelen we petanque op het speelplein,
  bij slecht weer op kunstgras in de kantine.
 • OKRA zangkoor " lief en leed". Iedere dinsdag zangherhaling van 14 tot 15 uur.
  Doelstelling is  het opluisteren van de hoogmis op de hoogdagen,
  mis ter gelegenheid van de seniorenweek, de meibedevaart en feestvergaderingen.
  Hun voornaamste activiteit is, op aanvraag , het verzorgen van begrafenissen en huwelijksvieringen in de parochiekerk.
 • OKRA fietsclub : fietstochten om de 14 dagen op maandag. Vertrek aan de kerk om 14 uur.

Groepen:

 • Petanque, Moeyersoen Annie, Motteken 5, 052/41.34.62
 • Zangkoor "Lief en Leed", Beeckman Frans, Damstraat, 0476/94.57.74
 • Sportgroep, De Smedt Rene, Dries 16, 052/25.63.03