Informatie

Contactperso(o)n(en) :
Kris Beeckman, voorzitter, Bertstraat 3, 052/41.28.74
e-mail:  kris.beeckman1@telenet.be

Josse De Nil, secretaris, Meerskant 24, 052/41.26.23

Wilfried Huttener,  schatbewaarder, Dries 27, 052/41.20.87

Doelstellingen:
Een raad (om de 6 jaar herkiesbaar) van 5 verkozen personen  zijn belast met de zorg voor de onroerende goederen (kerk & pastorie ed.),  het onderhoud en de restauratie van het kunstpatrimonium.  Zij beheren de inkomsten en de uitgaven en de materiële behoeften nodig voor de eredienst in onze parochie.

Contactperso(o)n(en) :

 • Annie De Jongh        Voorzitter              Hoogstraat 24          Denderbelle

 • Godelieve Buyl        Secretaris              Kapellenstraat 3       Denderbelle      contact

 • Johan Eyckerman    Dirigent   

Doelstellingen:

 • Medeorganisator van Kerstconcert
 • Opluisteren van misvieringen

Activiteiten:

 • Opluisteren van misvieringen ter gelegenheid Van Pasen, Pinksteren, Kerstmis en andere zoals Bellekermis, enz.

Speciale vermeldingen:

Tweewekelijkse repetities in de parochiekerk, telkens op donderdag van 20 uur tot 21.30 uur.

Contactperso(o)n(en) :

 • De Kimpe Frans, Mottekenstraat 10, voorzitter, 053/77.19.95
 • Van Hecke Freddy, Kapellenstraat 46, secretaris, 0495/54.06.28
 • De Wolf Ivonne, Kapellenstraat 48

Doelstellingen:

Opwaardering van het socio-culturele leven in Denderbelle.
Het culturele erfgoed en de volkse elementen van Denderbelle beschermen en herwaarderen.

Doelgroep:

Sociaal ingestelde mensen met interesse voor heemkunde.

Activiteiten:

 • Realiseren van onze doelstelling door het organiseren van tentoonstellingen op Sinksenkermis.
 • Het resultaat van onze opzoekingen vastleggen en bundelen in een boekwerk (o.a. 'de kronieken van de kerk van Denderbelle' en 'de heerlijkheid en gemeente Denderbelle')

Contactperso(o)n(en) :

 • Frans Van Geet, voorzitter, Meerskant 1, 052/41.03.13, fransvangeet@telenet.be
 • Hilde Van Goethem, secretaris, Populierenstraat 17A, 9280 Wieze, 053/70.40.18, hildevangoethem@skynet.be

Doelstellingen:

Okra is een Vlaamse socio-culturele beweging die ervoor ijvert gepensioneerden een gezond, aangenaam, creatief en zinvol leven te bezorgen door het organiseren van plaatselijke en verbondelijke activiteiten met verschillende functies.

Doelgroep:

Gepensioneerden.

Activiteiten:

Er zijn regelmatige ontmoetingsmomenten via de algemene vergaderingen.
We denken aan vorming door voordrachten en gespreksnamiddagen i.v.m. seniorenproblemen.
Er wordt gezorgd voor nuttige en ook gezonde vrijetijdsbesteding zoals de wekelijkse hobby en herhalingen van het zangkoor maar ook petanque, fietstochten, wandelingen en daguitstappen staan op het programma.
Met het verbond Dendermonde is er ook de mogelijkheid deel te nemen aan de Seniorenacademie met computer- en taalcursussen, muziek beluisteren, toneel- en museumbezoek, reizen enz .
Ook onze mensen in de rusthuizen en onze zieken worden niet vergeten

Kalender 2015: 
          - Jaarprogramma: hier en hier

Speciale vermeldingen:

 

 • Wil je samen met anderen van je pensioenleeftijd een zinvolle tijd maken en meer vernemen
  over OKRA op onze parochie neem dan contact op met één van de bestuursleden of met de
  voorzitter Frans Van Geet.
 • OKRA petanqueclub : Iedere dinsdag om 14 uur spelen we petanque op het speelplein,
  bij slecht weer op kunstgras in de kantine.
 • OKRA zangkoor " lief en leed". Iedere dinsdag zangherhaling van 14 tot 15 uur.
  Doelstelling is  het opluisteren van de hoogmis op de hoogdagen,
  mis ter gelegenheid van de seniorenweek, de meibedevaart en feestvergaderingen.
  Hun voornaamste activiteit is, op aanvraag , het verzorgen van begrafenissen en huwelijksvieringen in de parochiekerk.
 • OKRA fietsclub : fietstochten om de 14 dagen op maandag. Vertrek aan de kerk om 14 uur.

Groepen:

 • Petanque, Moeyersoen Annie, Motteken 5, 052/41.34.62
 • Zangkoor "Lief en Leed", Beeckman Frans, Damstraat, 0476/94.57.74
 • Sportgroep, De Smedt Rene, Dries 16, 052/25.63.03

Contactperso(o)n(en) :

 • Van Durme Gerda, Fonteintje 12, 052/41.25.22, gerda.vandurme@skynet.be
 • Van Der Jeught Gaby, St-Corneliusstraat 31 bus 5, 052/411417
 • Secretariaat, Ravijts Rosa, Dries 25, 0477/20.66.43, rosa.ravijts@pandora.be

Doelstellingen:

Kans tot ontmoeting, vorming en geven van informatie aan onze vrouwen.

Doelgroep:

Vrouwen, ongeacht herkomst, ongeacht leeftijd, ongeacht levenssituatie.

Activiteiten:

 • Kooklessen (ongeveer 5 per jaar)
 • Vervangen door wekelijks aquagym in het Hemaco zwembad
 • Informatiemomenten rond gezondheid/verzorging/opvoeding
 • Cultuur / uitstappen / museumbezoek ?
 • leesgroep (verg. ongeveer 5 maal per jaar)
 • crea/bloemschikken/hobby activiteiten
 • Bloemschikken
 • Feestvergadering: bij start werkjaar, rond kerst en Pasen.
 • Landbouwdagen: derde weekend van september.
 • Kalender 2013: klik hier.

Speciale vermeldingen:

Lidgeld bedraagt 28 euro.
Al onze activiteiten staan open voor leden en niet-leden.
Soms worden ook activiteiten gepland die gericht zijn naar het ganse gezin.
Suggesties altijd welkom.

Contactperso(o)n(en) :

 • Van Langenhove Jozef, voorzitter, Dries 47, 052/41.23.42
 • Huttener Wilfried, Secretaris, Dries 27, 052/41.20.87 - e-mail : wilfried.huttener.@telenet.be

Doelstellingen:

Socio-culturele organisatie Belgische Boerenbond

Doelgroep:

Zowel mannen als vrouwen die zich verbonden voelen met het platteland.

Activiteiten:

 • Landbouwdagen : 3de weekend september op het dorp.
 • Jaarmarktstand
 • Toneelactiviteiten met eventuele bv. stadsbezoeken of agrarisch bedrijfsbezoek
 • Cursus tuinieren
 • Ardennen weekend in juni
 • Kruisdagen: instandhouding van ??n bijna vergane christelijke waarde, zegening van de velden gepaard met een openluchtmis

Speciale vermeldingen:

Het op stapel zetten van een cultuurweekend met verschillende verenigingen van Denderbelle, eten en dans uit andere cultuur.

Contactperso(o)n(en) :

Vincent Schoenaers
0479/68.84.59
vincentschoenaers@ksadenderbelle.be 

Lieven Blindeman
0476/08.26.47 
lievenblindeman@ksadenderbelle.be

Doelstellingen:

Wij hebben als doel aan jongeren van 6 tot 18 jaar ontspanning te brengen onder de van spel-, sport- en culturele activiteiten en hen positieve sociale vaardigheden aan te leren.

Doelgroep:

Jongens van 6 tot 18 jaar.

Activiteiten:

 • Openingsactiviteit: begin september
 • Sint-Maartenfeest
 • Driekoningenfeest
 • Lentediner
 • Wafelenbak
 • Kamp (31/7-10/8)

Speciale vermeldingen:

onze website : www.ksadenderbelle.be en www.freewebs.com/fermiskuif/

Jaarlijks lidgeld 20 euro

Nieuwe leden zijn steeds welkom!

Contactpersoon:

Evelyn Van Gijsegem
0498/15.09.30
evelynvangijsegem@ksadenderbelle.be

Site: http://www.ksadenderbelle.be en https://www.facebook.com/VKSJDenderbelle

Doelstellingen:

Meisjes van 5 tot 18 jaar een leuke namiddag bezorgen onder de vorm van spel, sport en culturele activiteiten en hun positieve vaardigheden aanleren.

Doelgroep:

Meisjes vanaf 5 jaar (3de kleuterklas)

Activiteiten:

 • 3 weekends in de maand
 • Startactiviteit (begin september)
 • Trapsgewijs (vanaf 14 jaar): laatste weekend september
 • VKSJ-feesten -> Roodkapje Feest: begin oktober
 • KT2 (12-14 jaar): begin oktober
 • Stuntdag in oktober of november
 • Sint-Maartenfeest : weekend voor of na 11 november.
 • wafelenbak: rond 2 februari
 • Joro-Oro weekend -> Roodkapjesweekend (5 tot 12 jaar): eind februari - begin maart
 • Joepi of keetn -> JOEPIE of BASJ: in de paasvakantie
 • Gamel of tentation: eerste weekend van mei
 • Kamp van 1 tot 11 juli

Contactperso(o)n(en) :

Directie: Kristine De Block, directie@dorpsschoolbelle.be
www.dorpsschoolbelle.be

Doelstellingen:

Wij willen de school een warm hart toedragen en staan paraat om bij een aantal activiteiten van de school een hand toe te steken.

Doelgroep:

Alle ouders en sympathisanten van de school.

Activiteiten:

 • Kerstmarkt, ontbijtactie, taartenslag
 • Receptie Plechtige Communicanten
 • Receptie Eerste Communicanten
 • Feestweekend in juni (einde schooljaar)

Speciale vermeldingen:

Onze activiteitenkalender wisselt soms van jaar tot jaar.

Contactperso(o)n(en) :

 • Johan Van Daele, voorzitter, Dorp 9
 • Jan Marckx, secretaris, Fonteintje 12, 052/41.25.22

Doelstellingen:

Bestuursleden beheren parochiale eigendommen.

Contactperso(o)n(en) :

...

Doelstellingen:

Beheer van de hemen van KSA-VKSJ Denderbelle

Activiteiten:

 • Wafelenbak (februari)
 • Kermisfuif (augustus)

Contactperso(o)n(en) :

 • DE KERPEL Georges : dirigent
 • VAN DEN BROECK Willy : voorzitter 0486758339

Doelstellingen:

 • Samen de amateuristische muziek beoefenen.
 • Met een opvoedende taak, zowel naar de muzikanten toe, als naar het publiek.
 • Daarom worden alleen concerten uitgevoerd en geen uitstappen.
 • Muziekbeoefening is geen activiteit meer van honger en dorst, maar draagt binnen de leefgemeenschap (ook in Belle) tot het cultureel bestel, waar iedereen zijn gading kan in vinden.

Activiteiten:

Zoals hierboven aangehaald bestaan de activiteiten van de fanfare, quasi uitsluitend uit concerten, waarbij vooral te onthouden zijn :

 • de zondag na Pinksteren : aperitiefconcert

Om de 4 jaar wordt ook deelgenomen aan een provinciaal tornooi.